PRZETARG AUDIOPRZEWODNIK

PRZETARG AUDIOPRZEWODNIK

OPIS SYSTEMU AUDIOPRZEWODNIKÓW

 

Zwiedzający będą poznawać wystawę z pomocą audioprzewodników. Pojedynczy zestaw będzie się składać z odbiornika z kolorowym i dotykowym wyświetlaczem, smyczy do zwieszenia urządzenia na szyi i słuchawek lub pętli indukcyjnej. Urządzenia będą wypożyczane w punkcie obsługi.

 

Zakłada się przygotowanie następujących programów zwiedzania, w tym dla osób niepełnosprawnych:

  1. wycieczka dla dorosłych i młodzieży w różnych wersjach językowych, która będzie oprowadzać zwiedzającego po wystawie
  2. wycieczka dla dzieci w języku polskim
  3. teczki edukacyjne dla edukatora i grupy, która pozwoli prowadzącemu) na prezentowanie grupie wybranych przez siebie treści zależnie od jej stopnia dojrzałości, przygotowania i zainteresowania
  4. wycieczka w polskim języku migowym dla osób niesłyszących
  5. audiodeskrypcja dla osób niewidomych
  6. wycieczka dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Po wyborze odpowiedniego programu zwiedzania, turysta będzie rozpoczynał wycieczkę od odsłuchania wstępu do wystawy i instrukcji obsługi urządzenia. W wejściu do każdej części w ustalonej strefie, w słuchawkach audioprzewodnika zostanie automatycznie uruchomiony komentarz wprowadzający do tematyki danej przestrzeni. Oprogramowanie urządzenia ma pozwalać na takie zaprojektowanie ścieżki, by w przypadku ponownego znalezienia się zwiedzającego w tej samej strefie, mogła zostać odtworzona inna treść (nagranie i wyświetlane obrazy na ekranie) niż przy pierwszym wejściu do niej.

 

Wraz z odtworzeniem wstępu, na ekranie audioprzewodnika ma pojawiać się lista dodatkowych informacji, które będą samodzielnie uruchamiane przez zwiedzającego. Lista powinna zawierać miniaturę graficzną symbolizującą lub przedstawiającą dany obiekt wraz z jej tytułem. Po jej dotknięciu turysta ma usłyszeć w słuchawkach określoną wiadomość a na ekranie audioprzewodnika ma wyświetlić się zdjęcie, grafika, film lub inny element multimedialny wspomagający opisywaną treść. Ilość elementów składającą się na listę w poszczególnych galeriach oraz ich postać graficzna zostanie określona na etapie przygotowań programów zwiedzania. Nie dopuszcza się stosowania elementów wywołujących dodatkowe treści takich jak tagi podczerwieni, kody QR lub numery.

 

System audioprzewodnika ma zapewnić turystom odtwarzanie zsynchronizowanych tłumaczeń z prezentowanymi na wystawie filmami. Zwiedzający podchodząc do wybranego stanowiska ma potwierdzić na audioprzewodniku chęć zapoznania się z treścią danego materiału wideo w swojej wersji językowej, po czym oprogramowanie audioprzewodnika określi postęp czasowy trwającej prezentacji i zgodnie z nim uruchomi nagranie w określonym momencie. Zsynchronizowany dźwięk ma zostać odtworzony w słuchawkach audioprzewodnika.

 

W trakcie całego zwiedzanie, turyści zagraniczni mają mieć możliwość tłumaczenia tekstów znajdujących się na wystawie za pośrednictwem wbudowanej w audioprzewodnik kamery. Po skierowaniu kamery na wybraną grafikę i potwierdzeniu przez zwiedzającego chęci zapoznania się z nią, na urządzeniu ma uruchomić się tłumaczenie w postaci nagrania lub tekst wyświetlanego na ekranie.

 

System audioprzewodnika ma określać na wystawie dokładną lokalizację urządzenia, które jest w posiadaniu zwiedzającego.  Poprzez wybranie odpowiedniej ikonki na ekranie symbolizującą mapkę, zwiedzający będzie obserwować swoją aktualną pozycję w formie przemieszczającego się punktu. Dokładne lokalizowanie urządzenia ma również pozwolić na przekazywanie zwiedzającemu ostrzeżeń o zbliżaniu się do miejsc wymagającej uwagi np. wejście lub zejście schodami, niskim stropie, wysokim progu itp. Ze względu na ograniczenie tworzenie niebezpiecznych śmieci, czujniki nie mogą być zasilane bateriami lub akumulatorami. Czujniki mają zostać podłączenie do zasilania elektrycznego 230V.

 

W przypadku audiodeskrypcji, system lokalizacji ma wspomóc opisy wnętrz wystawy automatycznymi informacjami o występujących w pobliżu przeszkodach jak gabloty, ścianki, schody, drzwi, tak aby zwiedzający unikał zderzeń z nimi.

 

System lokalizacji ma bazować na technologii radiowej i nie wykorzystać infrastruktury informatycznej muzeum. Nie zakłada się również budowy osobnej sieci informatycznej służącej wymianie informacji w ramach systemu lokalizacji.

 

Wielkość ekranu audioprzewodnika ma pozwalać na wyraźne odtwarzanie znaków prezentowanych przez tłumacza w polskim język migowy, a dla osób o słabym wzroku na stosowanie interfejsu o zwiększonym kontraście i większych literach.

 

Celem zastosowania multimedialnych audioprzewodników będzie wspieranie interaktywnie programów zwiedzania dla dzieci. Urządzenie mają umożliwiać odtwarzanie filmów, panoram 360 i dźwięków, pozwalać najmłodszym rozwiązywać na ekranie quizy, układać puzzle, a także porównywać prezentowane zdjęcie z obiektem znajdującym się na wystawie i określać, przez kliknięcie wyświetlacza, niepasujące elementy. Oprogramowanie audioprzewodnika, za pośrednictwem własnej kamery, ma rozpoznawać wybrane kształty elementów wystawy i po skierowaniu na nie, wywoływać na urządzeniu ukryte treści.

 

Audioprzewodnik ma posiadać wbudowaną funkcję oprowadzania grupowego (tzw. tourguide), która pozwoli prowadzącemu zorganizowaną grupę turystów na przekazywanie bezpośrednio do słuchawek uczestników swojego głosu oraz zarządzanie treścią wyświetlaną na ekranach audioprzewodników uczestników grupy. Wywoływane materiały multimedialne takie jak filmy, zdjęcia archiwalne, quizy itp. mają obrazowo wspomagać i wzmacniać zainteresowanie omawianymi tematami. Treści interaktywne będą gromadzone w tzw. teczkach edukacyjnych, a ich zawartość będzie zależna od tematu.

 

Przy oprowadzaniu z wykorzystaniem funkcji tourguide, przewodnik będzie używać dwóch urządzeń: nadajnik radiowy z mikrofonem, za pośrednictwem którego przekazuje słowną informację oraz audioprzewodnik, za pomocą którego steruje pozostałymi urządzeniami. Uczestnicy na jednym urządzeniu zarówno odbierają głos prowadzącego w słuchawkach oraz na ekranie odtwarzają treści przez niego wywołane.

 

Oprogramowanie audioprzewodnika ma pozwalać na niezakłóconą i jednoczesną pracę w jednej przestrzeni kilku grup. Komunikacja pomiędzy audioprzewodnikami ma odbywa się bezprzewodowo, poprzez wbudowane elementy urządzenia, bez wykorzystania infrastruktury informatycznej muzeum.

 

System ma pozwalać na gromadzenie statystyk zawierających informacje o sposobie wykorzystania urządzeń. Wizualizacja statystyk odbywać się będzie poprzez dedykowane oprogramowanie lub stronę www.

 

System musi posiadać zabezpieczenie antykradzieżowe sygnalizujące opuszczenie budynku z audioprzewodnikiem. Na urządzeniu ma się odtwarzać sygnał alarmowy.

 

System audioprzewodników powinien umożliwiać łatwą rozbudowę o dodatkowe urządzenia, monitorowanie swojej pracy oraz aktualizację programu zwiedzania – możliwość modyfikacji oraz tworzenia nowych wycieczek.

 

Pelicula

A modern theme for the film industry & video production