Systemy edukacyjne dla

Dostarczamy Twoją wiedzę

Poznaj ofertę...

POZNAJ NOWE NARZĘDZIA W EDUKACJI

KIM JESTEŚMY…

Framica wraz ze swoimi parterami: brytyjską Imagineear i polskim Eduserwis dysponuje wieloletnim doświadczeniem w budowie, wdrażaniu i obsłudze złożonych narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych w muzeach, atrakcjach turystycznych i sportowych oraz przedsiębiorstwach.

Wspólnie rozwijamy produkty, które mają na celu zwiększenie dostępności materiałów edukacyjnych i efektywności ich odbioru, zarówno w Internecie, jak i samej przestrzeni wystawowej, czy hali produkcyjnej.

Łączymy technologie, takie jak audioprzewodniki, tablety i smartphony, z rozwiązaniami informatycznymi, pozwalającymi na tworzenie, zarządzenie i dystrybucję treści z uwzględnieniem wymiany informacji: edukator – uczestnik lekcji; rodzic – dziecko; zwiedzający – zwiedzający; instytucja – użytkownik.

Bierzemy przy tym pod uwagę specyfikę działalności samej instytucji, ograniczenia operacyjne zespołów edukacyjnych i szkoleniowych, bariery technologiczne, czas i koszty tworzenia, wymiany oraz utrzymania treści, a także rzeczywiste zachowania i oczekiwania docelowych odbiorców.

CO ROBIMY...

Dynamiczny rozwój technologii umożliwia edukatorom przekazywanie swojej wiedzy w nowoczesny i fascynujący sposób. Framica dostarcza narzędzia, które łączą świat rzeczywisty z wirtualnym. Skutecznie wspiera działania w obszarze nauczania w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.

DOSTARCZAMY:

Przewodnik MPti i MPi

to interaktywny system zwiedzania wystaw i oprowadzenia po przedsiębiorstwie. Wspiera nowoczesne metody szkoleń pracowników. Wykorzystywany przez indywidualnych gości i zorganizowane grupy z edukatorem.

Pasaż Wiedzy

to cyfrowe repozytorium z inteligentną wyszukiwarką, która pomaga instytucjom i przedsiębiorstwom gromadzić, przechowywać i porządkować wiedzę z zakresu swojej działalności oraz prezentować tą wiedzę w Internecie.

Edumatic

to informatyczne narzędzie wspomagające pracę działów szkoleniowych. Umożliwia tworzenie tworzenia i realizacji szkoleń, kursów i warsztatów. Wykorzystany jest do weryfikacji wiedzy i umiejętności pracowników.

EduExe

jest mobilną platformą edukacyjną wykorzystywaną w szkoleniach pracowników i lekcjach muzealnych. Pozwala na realizację zadań edukacyjnych w otwartych przestrzeniach i halach produkcyjnych, z dala od salek konferencyjnych.

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa produkcyjne

Szkoły i uczelnie

Muzea i atrakcje turystyczne

Firmy farmaceutyczne i szpitale

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 

Firma Catrica otrzymała Subwencję Finansową udzieloną przez PFR w ramach Tarczy 2.0